Kontakt

ELZAR Jarosław Zakrzewski
Jackowo Wł. 29
05-190 Nasielsk

NIP: 531-144-94-89

tel./fax (23) 69 12 685
kom. 602 487 594

e-mail: elzar@elzar.pl